wydrukowane przez http://roskilde.city-map.dk/city/db/416703020006

Program kinowy 30.05.2020:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!